Thi công công trình giao thông

Xây dựng cơ bản nói chung và xây dựng công trình giao thông nói riêng là một trong những lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, hàng loạt công trình giao thông được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển của người dân. Hàng loạt công trình với quy mô lớn đã và đang được triển khai, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành, trong đó có Công ty Cổ phần THT Holdings Việt Nam.

Các hoạt động THT Holdings đang triển khai bao gồm:

-      Xây dựng các công trình giao thông gồm; cầu, cống, nền và mặt đường bộ, bến cảng…;

-      Quản lý duy tu và sửa chữa cầu đường bộ;

-      Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

-      Xây dựng các công trình thủy lợi;

-      Xây dựng các công trình theo hình thức BOT.